Hafan

Bob blwyddyn, mae HEWIT a WHELF yn trefnu colocwiwm preswyl yn Neuadd Gregynog (neuadd gynadledda Prifysgol Cymru) ar gyfer staff TG a staff llyfrgell. Nod y colocwiwm preswyl fydd trafod datblygiadau diweddar a rhannu profiadau.

Mae’r gynhadledd eleni yn cael ei threfnu gan Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd a bydd yn digwydd rhwng dydd Llun 10 mehefin a dydd Gwener 14 Mehefin 2019.

Mae’r rhaglen bellach ar gael (gweler manylion y Llyfrgell a’r rhaglen TG uchod).

Ymuno รข ni am wythnos o rwydweithio a datblygiad proffesiynol yn y lleoliad unigryw hwn.

WHELF Logo

HEWIT logo