Hafan

Bob blwyddyn, mae HEWIT a WHELF yn trefnu colocwiwm preswyl yn Neuadd Gregynog (neuadd gynadledda Prifysgol Cymru) ar gyfer staff TG a staff llyfrgell. Nod y colocwiwm preswyl fydd trafod datblygiadau diweddar a rhannu profiadau.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Abertawe sy’n trefnu’r gynhadledd eleni a chaiff ei chynnal rhwng dydd Llun 10 Mehefin a dydd Gwener 15 Mehefin.

Cymerwch olwg ar y rhaglen – nid yw wedi’i chadarnhau eto, ond mae’n werth ichi gymryd cipolwg serch hynny. Mae’n amrywiol ac yn ymdrin â phynciau cyfoes sy’n berthnasol i weithwyr ym maes TG, addysg a llyfrgellyddiaeth mewn prifysgolion.

Yna, trefnwch le yn y digwyddiad cyfan neu ran o’r digwyddiad a dewch i ymuno â ni am wythnos o rwydweithio a datblygu proffesiynol yn y lleoliad unigryw hwn.

WHELF Logo

HEWIT logo