Mapiau

I gael cyfarwyddiadau ynghylch sut i gyrraedd Neuadd Gregynog, ewch i http://www.gregynog.org/contact/

Cyfarwyddiadau: Os ydych chi’n defnyddio SatNav, y côd post yw SY16 3PL.

Os bydd angen tacsi arnoch i deithio’n lleol o amgylch Gregynog, mae tri chwmni yn yr ardal:

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’ch ffordd o gwmpas y safle, lawrlwythwch fap safle Neuadd Gregynog.

Mae rhagor o wybodaeth am y pedwar taith gerdded o amgylch y gerddi ar gael yn  http://www.gregynog.org/visit/walks/. Bydd map rhwydweithiol hefyd yn dangos yr anifeiliaid a’r planhigion ar bob taith.

Er mwyn eich helpu i ganfod eich ffordd o gwmpas Neuadd Gregynog, lawrlwythwch cynllun yr adeilad ar ffurf PDF isod.